Sağlık, Emniyet, Çevre Politikamız

Çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve çevre bilinci Starpet’in kalite politikasında önemli bir bölüm oluşturuyor. Bu konuda şirket olarak kazaları engellemek, insanlara ve tesislere zarar vermemek ve çevrenin korunması adına her türlü tedbiri alıyoruz. Faaliyet alanlarımızda tehlikeleri önceden belirleyip kaza ya da hasar risklerine karşı önlemler alıyoruz.

Faaliyetlerimizde, ülkemizin doğal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya ve çevreye zarar verecek, insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacak uygulamalardan kaçınmaya özen gösteriyoruz.

Starpet; sağlık, emniyet ve çevre korunması gibi konularda sektörde yer alan diğer firmalar ve sektörün hedef kitlesi olan müşterilerle işbirliğine çok büyük önem vermektedir. Bu konudaki her türlü teklif ve önerileri değerlendiriyoruz.

Starpet; sağlık, emniyet ve çevrenin korunması adına alınacak olan her türlü tedbire katkıda bulunmayı bir sorumluluk edinmiş ve bilinçle hareket etmektedir.